اطلاعیه

مهارت جهان به  آدرس زیر منتقل شد:

تهران-شهر قدس ، خیابان چمن ، خیابان گلبرگ جنوبی،کوچه گلچین 4 ، پلاک 4

 

مهارت جهان، پیشوند و پسوند ندارد.